UODO: warszawska spółka ukarana za brak współpracy

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na PNP SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości ponad 22 tyś. złotych ze względu na naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.