Służba Więzienna forsuje zmiany w dodatkach służbowych. Czy ta propozycja zadowoli mundurowych?

Kierownictwo Służby Więziennej przedstawiło propozycję zmian, jakie wprowadzone miałyby zostać jeszcze w tym roku do systemu przyznawania dodatków służbowych. Zakłada ona m.in. ich podwyżkę od połowy bieżącego roku, a także wprowadzenie podziału jednostek penitencjarnych na grupy, które decydować będą o jego wysokości. Czy funkcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, czy może – tak jak związkowcy – odrzucą ją, uznając za niezgodną z ideą i zasadami porozumienia z 2018 roku?