Czy Sejm obniży koszty energii?

– W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o rynku mocy. Jako firmy odbierające duże ilości energii w sposób bardzo stabilny, w myśl proponowanych zmian mamy szansę na obniżenie opłaty mocowej. Tę obniżkę szacujemy nawet na ok. 27 mln zł w skali całego sektora cementowego w ciągu roku – mówi WNP.PL Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu i profesor AGH.