W Sułominie na nabrzeżu stanęła w maju tego roku rzeźba rybaka

Przywędrowała ze Szczecina z jednej z firm morskich. Ma 2,5 wysokości i 3 m długości.