Nowoczesna kompostownia i sortownia odpadów w Czerwonym Borze

Inwestycja o wartości blisko 22 mln zł została dofinansowana z funduszy europejskich w kwocie ponad 12 mln zł. W środowej (30.06) uroczystości otwarcia uczestniczyli wicemarszałek Marek Olbryś wraz z Bogusławem Dębskim, przewodniczącym Sejmiku.