Nikola Bochyńska nową redaktor naczelną CyberDefence24.pl

Nikola Bochyńska od 1 lipca br. będzie pełniła funkcję redaktor naczelnej CyberDefence24.pl.