W Kijowie czwartek najbardziej upalny od prawie 100 lat

24 czerwca w Kijowie średnia dobowa temperatura wyniosła 28,1 stopnia Celsjusza, o 1,6 stopnia. więcej od rekordowej temperatury dla tego dnia w 1924 roku – wynika z piątkowych danych ukraińskiego Centralnego Obserwatorium Geofizycznego.