Sędzia Beata Morawiec pozwie Prokuraturę Krajową. O ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia

Chodzi o działania prokuratury, która chciała uchylić sędzi immunitet i postawić zarzuty karne. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, czyli sąd, który nie jest sądem – zmieniła decyzję z I instancji i odmówiła uchylenia immunitetu, co kończy plany prokuratury.