Krzysztof Kuśmierowski wiceprezesem zarządu PGE GiEK ds. operacyjnych

Krzysztof Kuśmierowski został powołany z dniem 22 czerwca 2021 roku na stanowisko wiceprezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ds. operacyjnych.