Projekt #MłodziMałopolanie.EU

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu wraz z siedemnastoma innymi placówkami z województwa małopolskiego brało udział w realizowanym przez samorząd województwa małopolskiego drugim co do wielkości Regionalnym Programie Operacyjnym w kraju. Do prac nad nowym programem wydatkowania funduszy unijnych na lata 2021-2027 zostali zaproszeni młodzi Małopolanie. „Małopolskę Przyszłości” tworzyły także liderki projektu w II LO, Klaudia…