Jak NIK ocenia funkcjonowanie Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego?

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak podkreślono, do tej pory KSRG nie był kompleksowo kontrolowany, a sprawdzane były tylko niektóre obszary systemu. Wnioski jakie z przeprowadzonej kontroli płyną dla strażaków są raczej dobre, a NIK jego funkcjonowanie oceniła pozytywnie. Są jednak obszary, które zdaniem Izby należałoby poprawić. Chodzi m.in. o 'rozważenie podjęcia działań w celu uregulowania funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustawą'. Niezbędne – zdaniem NIK – staje się zwłaszcza 'nadanie uprawnień władczych organizatorowi systemu – Komendantowi Głównemu PSP wobec jednostek włączonych do KSRG, ale niepodlegających mu bezpośrednio, tj. wobec jednostek OSP, wojskowych straży pożarnych i zakładowych straży pożarnych'.